úředník

Move down

Kdo jsme?

Proč to děláme?

Vážení,

Navštívili jste stránky, které vznikly s ambicí pomoci těm kdo to potřebují s problémy, které nám nastávají s úřady a úředníky. Žijeme v době, která se vyznačuje sdílením informací. Naše děti na sociálních sítí poskytují informace nejen o sobě a svých rodinách zcela veřejně. Naopak úřady, které mají fungovat v souladu se zákony si vytvářejí seznamy, o kterých nemáme ani ponětí a sdílejí informace způsobem, o kterém nám není nic známo. Pouze v případech, kdy jsme seznamování s výsledky kontrol se můžeme nepřímo dozvědět o tom jaké informace úřad o nás získal, ovšem již se nedozvíme, komu a jak je poskytl. Ano existují určité pojistky, ale protože se na základě osobních zkušeností domníváme, že předávání různých informací v různých fázích řízení se v současné době vymyká našim představám a domníváme se, že i kontrole příslušných informací, a zcela určitě chybí veřejná kontrola.


A protože se domníváme, že občan by měl být informován o tom, že je objektem shromažďování informací, a měl by vědět kde a jak se tyto informace pohybují a jaké seznamy vznikají případně kdo je používá. Z již napsaného vychází jediný způsob jakési „sebeobrany, a to začít sdílet informace o způsobu práce různých úřadů, informace o použitých prostředcích případně o výsledcích řízení a postupu jakým bylo dosaženo. Tento web si klade za nemalý cíl stát se takovou platformou pro všechny daňové poplatníky, neoprávněně pokutované občany, účastníky řízení se správami sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami. Chtěli bychom poskytnout prostor pro to, abyste informovali o svých problémech a cílem je získat reakce obdobně „postižených“ a třeba i získat odbornou pomoc. Taková platforma bude shromažďovat a zveřejňovat informace včetně odkazů na oficiální metodická stanoviska k problémů, a moderovat diskuzi, tedy shromáždit co nejvíce názorů. Cílem je slušná a věcná diskuze podle zde uvedených pravidel. Přejeme si, aby se tato platforma stala zdrojem informací, které mohou pomoc a místem setkávání všech, kteří se setkávají se stále častějším šikanózním jednání osob ne špatně placených z veřejných prostředků, a zde by měli získat informace o možné obraně.

Zobrazit více

Zobrazit méně

Váš uředník. tým

úředník.PRO nabízí pomoc od